Hạ Long Pacific Nhận Giấy Phép Tổ Chức Biểu Diễn Nghệ Thuật Trên Du Thuyền Tại ‘Phố Đêm Du Thuyền’

 

Mới đây, Công ty Cổ phần Hạ Long Pacific (đặt tại số 44, tổ 7, khu 6, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long) đã được cấp phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên Du thuyền Ambassador Cruise II, có biển số QN-9968, như một phần của ‘Phố đêm du thuyền’ địa phương.

Sở Văn hóa và Thể thao đã nhận hồ sơ của Công ty qua Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Ninh. Hồ sơ bao gồm văn bản đề nghị tổ chức biểu diễn nghệ thuật, danh mục tác phẩm cùng với tác giả và ca sĩ tham gia biểu diễn, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, và các hợp đồng dịch vụ biểu diễn nghệ thuật giữa Công ty và các ca sĩ, cũng như các giấy tờ liên quan đến tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của du thuyền.

Dựa trên hồ sơ của Công ty Hạ Long Pacific, Sở Văn hóa và Thể thao đã có cơ sở để cấp phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật cho các chương trình được đề xuất. Từ tháng 5/2023 đến hiện tại, Sở đã chấp thuận tổ chức 9 chương trình biểu diễn nghệ thuật của Công ty qua Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh.

Dựa trên hồ sơ của Công ty Hạ Long Pacific, Sở Văn hóa và Thể thao đã có cơ sở để cấp phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật cho các chương trình được đề xuất.

Trong văn bản cấp phép, Sở đã yêu cầu Công ty Hạ Long Pacific tuân thủ các quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP về hoạt động nghệ thuật biểu diễn và các quy định khác liên quan đến an ninh, an toàn giao thông đường thủy, an toàn du thuyền, phòng cháy và chữa cháy, cũng như các điều kiện khác theo quy định của pháp luật trước và trong quá trình tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

Công ty cũng cần phải thông báo cho Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng Cảnh sát Đường thủy trước khi tổ chức hoạt động biểu diễn và báo cáo Sở Văn hóa và Thể thao sau khi kết thúc chương trình.

Công ty Hạ Long Pacific chịu trách nhiệm về việc địa điểm biểu diễn nghệ thuật tuân thủ pháp luật. Trong các văn bản chấp thuận biểu diễn nghệ thuật, Sở Văn hóa và Thể thao đã đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan kiểm tra và giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật liên quan, và nếu phát hiện hành vi sai phạm, thực hiện biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguồn: tripmap.vn/blog/ha-long-pacific-nhan-giay-phep-to-chuc-bieu-dien-nghe-thuat-tren-du-thuyen-tai-pho-dem-du-thuyen/

Trả lời